Griendtsveenpark.nl

Jaarverslag - 2012 - van het Griendtsveenpark

Met hulp van de Veencompagnie zijn er vele gesprekken geweest over de toekomst van het Park. De economische omstandigheden zijn ook in het Park waarneembaar dus min of meer werden we gedwongen om eens te kijken naar een andere koers. Het uiteindelijke resultaat is, dat er een prachtig ondernemersplan ligt. Ge´nteresseerden kunnen op het Park dit plan inkijken. Maar daarmee zijn we er nog niet, we zijn op zoek naar een partner die samen met ons de invulling kan geven aan de toekomst. Daar is geld voor nodig, maar ook menskracht. We zijn in gesprek met de Gemeente Emmen, zodra hier meer over te melden valt, informeren we u.

Meestal via het onze “Peelseberichien.” De Noorderbrug, een instantie waar mensen werkzaam zijn met een niet aangeboren beperking, die een dag in de week komen, hebben het erg naar hun zin. Maar het meeste in hun schik zijn de dieren want die worden prachtig verzorgd en geknuffeld.

De medewerkers van Buurtsupport zijn elke morgen aan het werk. Ook voor hun geldt , dat zij veel hart hebben voor de dieren .

Participerend op de toekomst heeft de parkcommissie besloten bij aanschaf van nieuwe dieren te kijken naar hele oude rassen, met name die dieren die vroeger in dit gebied voorkwamen.

In september heeft de klein dieren en rommelmarkt weer plaats gevonden. De zon riep ons uit onze huizen en dat was merkbaar. Het was gezellig druk en de sfeer was prima. De Parkomzet was beter als vorige jaren, een meevaller dus.

De parkkommissie had een aanvraag voor Kern met Pit ingediend van de KNHM voor het jaar 2012. We werden genomineerd voor de aanpassing van de nieuwe WC unit. De dorpsvrijwilligers hebben de WC unit van houtbekleding voorzien en de entree is aangepast. Op 19 januari 2013 mochten de vrijwilligers het predicaat in ontvangst nemen met een bijbehorende cheque van € 1000.-

De cliŰnten van de Noorderbrug maken bij slecht weer mooie dingen, die zij straks ook willen gaan verkopen in het Park. Ze zijn er op woensdag, misschien leuk om een keer langs te gaan.

Er is dit jaar veel noodzakelijk onderhoud gepleegd aan de gebouwen op het park. De parkvrijwilligers hadden het er druk mee. Er moest veel ge´mproviseerd met materialen en menskracht om de kosten onder controle te houden.

De verkoop van oliebollen op 31 december was door de dikke wind op die dag geen pretje voor de verkoopsters. Doch de omzet heeft er niet onder geleden. Mede dank zij - Vers bakker van Veenen, - die de producten leverde kon de kas op het eind van het jaar weer aangevuld worden.

Tot slot willen we alle mensen bedanken die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor het park en we moedigen u tevens aan om ons te helpen het park te behouden voor de toekomst.

Commissie Griendtsveenpark

fin 2012

Toelichting:

Om een jaarlijks onderhouds-calculatie te maken, wordt van gebouwen en gereedschappen een jaarlijks afschrijf percentage berekend. Het saldo van de uitgaven post: Onderh/rep/gereedsch. - mag deze niet te boven gaan. Zie, hierboven balansberekening.    Aan Debetzijde post - giften bestaat uit €727.- kleine giften en € 7000.- is een deel van een legaat. Reclamekosten is hoog door aanschaf reclame bekers en folders drukken.

 

 

 

 

 

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 05-02-2016 20:21:57