Griendtsveenpark.nl

Jaarverslag - 2013-  van het Griendtsveenpark 

Het afgelopen jaar hebben weer heel wat ouders en grootouders met kinderen op de mooie dagen in het park genoten. Dit blijkt vooral door de omzetten uit kantine verkoop.

Er is dit jaar een begin gemaakt met verkoop van zakjes voer. Dit voederen wat meer voor de hoenders is bedoeld is geen financiŽle topper maar geeft wel de vreugd voor de bezoekers te ervaren hoe de dieren hiervoor dankbaar zijn. Tevens krijgen de dieren hun geŽigend voer, zodat hen dat geen gezondheidsschade brengt.

Het WC gebouw, is vorig jaar door de vrijwilligers bekleed. Het heeft even geduurd maar het is een hele verbetering ten opzichte van de voorgaande situatie. De entree naar het gebouw liet nog te wensen over is dit jaar aangepakt. De deuren zijn opnieuw geschilderd.

De parkverlichting wat echt een crime was, is weer gerestaureerd. De verlichting was in eerste instantie bedoeld om de avond te verlengen voor de parkbezoekers. Hiervan is men afgestapt. Het heeft nu de functie van algehele verlichting bij een calamiteit voor de dier zorg in de donkere uren. De dierenverzorger kan op een vast punt de verlichting ontsteken en zo zijn taak veiliger vervullen.

In de linker hoek waar de blokhut van de Trans heeft gestaan is een sjeu de boules baan gebouwd en de omgeving hierbij aangekleed. Het mag door bezoekers gebruikt worden, maar kan tevens dienen voor ontspanning voor de cliŽnten van de Noorderbrug die in het park hun dagbesteding doen. Dit zijn mensen met een niet aangeboren beperking.

De parkvijver is dit jaar met een buis aangesloten op het Dommerskanaal. Met toestemming van het Waterschap en Gemeente Emmen is dit gerealiseerd . De meeste dank gaat uit naar de bewoners van Griendtsveenstraat 76 die toestemming gaven de buis door hun erf te graven. De watervogels profiteren nu van constante aanvoer van vers zwemwater.

Om het Griendtsveenpark voor de toekomst te behoeden en te beheren wordt er stevig doorgewerkt aan het ten uitvoer brengen van dat plan. Over dit plan zijn in de vorige verslagen ook al meldingen gedaan. Geprobeerd wordt in het park een multifunctioneel gebouw te bouwen ter vernieuwing van de huidige kantine. Hiervoor is door verschillende dagbesteding organisaties interesse getoond. En als centraalpunt kan het als theetuin functioneren. Wat ook door deze organisaties beheerd kan gaan worden. Het parkbestuur is met partijen in onderhandeling. De parkindeling zal enigszins wijzigen. Om het te financieel te realiseren is het park afhankelijk van subsidie verstrekkers.

Het Griendtsveenpark is in goed overleg met de Buurt en belangenvereniging, waaronder het park ressorteerde verzelfstandigd. Het Griendtsveenpark gaat vanaf de zomer verder als Stichting Griendtsveenpark. En is ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Er is bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend voor als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Frans Compeer is gestopt als parkvrijwilliger, mede door zijn toedoen zijn er veel werken gereed gekomen. Frans voelde zich zeer betrokken met het begeleiden van de leerlingen van de Thrianta school, die praktijk lessen in het park ondergingen. Het park bestuur heeft hem voor zijn inzet bedankt en nog veel gezonde jaren toegewenst.

Het bestuur wil ieder persoon of firma, die op het park heeft gewerkt of zijn diensten heeft aangeboden bedanken voor hun inzet. Zonder deze mensen was het niet gelukt het park te onderhouden. En om het te onderhouden zijn we onze sponsoren en donateurs nodig, want door hun ondersteuning kan het park in de huidige opzet draaiende worden gehouden. Ook hier een woord van dank.

Het bestuur.

fin.2013

Toelichting:

Om een jaarlijks onderhouds-calculatie te maken, wordt van gebouwen en gereedschappen een jaarlijks afschrijf percentage berekend. Het saldo van de uitgaven post: Onderh/rep/gereedsch. - mag deze niet te boven gaan. Zie, hierboven balansberekening. Debet ontvangen giften, houden in: - € 3000.- EOP compensatie voergelden. Van Woningstichting Lefier een gift ontvangen van € 1950.- voor bouw jeudeboulebaan. Een gift van € 728.37 ontvangen van batig saldo, opheffing 150 jaar Erica, afd. De Peel.        De post, Alg. kosten behelst kosten, Oprichting Stichting en telefoon en Dienst regelingen.

 

 

 

 

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 06-02-2016 13:13:16