Griendtsveenpark.nl

Jaarverslag - 2014-  van het Griendtsveenpark 

Het was een vroeg voorjaar wat resulteerde dat de bezoekers veel vroeger met hun kinderen het park gingen bezoeken. Veel begeleiders en de kinderen beleven plezier met voeren van geŽigend voer voor de dieren. De voerautomaat moet constant bijgevuld worden. De dierverzorgers ervaren dat positief, omdat zij kunnen bepalen wat er gevoerd wordt. Er wordt vaak te veel gevoerd, meer dan de dieren kunnen opnemen, wat dan weer ongedierte aantrekt.

Ongedierte bestrijding was afgelopen jaar ook een prioriteit meer als andere jaren. Het heeft wel door ander beleid zijn vruchten afgeworpen.

Het onderhoud aan de gebouwen is steeds weer een jaarlijkse grote kosten post, er wordt door de vrijwilligers veel tijd en arbeid ingestoken om het netjes te houden.                 

Het bestuur onderhoud nog steeds contacten met subsidie verstrekkers, ter realisering van een nieuw multifunctioneel hoofdgebouw. De plaats is gedacht op de plek van het tussengebouw op het midden terrein. De hertenweide zal worden verkleind en de herten een nieuw netjes onderkomen aan de oostzijde van de hertenweide. Het park krijgt dan ook een nieuwe hoofdingang . De huidige kantine-unit gaat dan verdwijnen en hier komt de hoofd ingang. We hopen er dit jaar een begin mee te kunnen maken.

Omdat het Griendtsveenpark een non-profitorganisatie is moeten we werken met de gelden die naar ons toekomen of bestedingen uit eigen middelen doen. Het Griendtsveenpark kan niet zonder donaties en sponsorgelden. De vrije giften bus levert op jaarbasis ook een flinke bijdrage om de zaak financieel draaiend te kunnen houden.

Omdat de NAM-medewerkers een lange periode werkten zonder ongevallen, kregen zij van hun werkgever een aardig bedrag ter beschikking. Het geld diende te worden besteed aan een project in de omgeving. De NAM-ploeg in het olie dorp koos voor een speeltoestel voor het Griendtsveenpark. Het dure toestel werd in april geplaatst.

Het Griendtsveenpark was dit jaar een beoogde goed doel bij de Emmer Haringparty. De Emmer Haringparty is een initiatief van JCI Emmen ’t Suydenvelt en hťt evenement om uw zakelijke contacten aan te halen, te netwerken en iets te betekenen voor een goed doel. Een van de beoogde goede doelen dit jaar was het Griendtsveenpark. We mochten hiervan een cheque van € 4000.- in ontvangst nemen.

De speeltuin bij de schapenlocatie is afgelopen jaar vernieuwd. De speeltoestellen van het Griendtsveenpark zijn opgenomen in Geovisia, wat inhoud dat: - De speeltoestellen worden toegevoegd aan de logboeken van de gemeente. - De gemeente verzorgt de jaarlijkse technische inspecties. Door deze aanpak moesten onveilige toestellen verdwijnen en het speelveld gereorganiseerd en overzichtelijker worden. Voor de hele kleine kinderen wordt met het speel gedeelte dit voorjaar begonnen met de aanpak bij het WC gebouw en waar het nieuwe hoofd gebouw ook ingedeeld zal worden. Er wordt een beleidsplan opgesteld dat deels gebaseerd op de criteria uit het Keurmerk stichtingen, versie 2012 (vSKBN). Dit beleidsplan wordt dit jaar operationeel.

Het Griendtsveenpark is geen kinderboerderij, maar Keurmerk Kinderboerderijen dient als leidraad.

Het bestuur wil ieder persoon of firma, en de inzet van eigen vrijwilligers, Buurtsupport en cliŽnten van Noorderbrug die op het park hebben gewerkt of hun diensten hebben aangeboden bedanken voor hun inzet. Zonder deze mensen was het niet gelukt het park te onderhouden en de dieren verzorgen . En om het te onderhouden zoals reeds vermeld zijn we onze sponsoren en donateurs nodig, want door hun ondersteuning kan het park in de huidige opzet draaiende worden gehouden. Ook hier een woord van dank ook namens de park dieren.

Het bestuur.

   fin.2014

Toelichting:

Om een jaarlijks onderhouds-calculatie te maken, wordt van gebouwen en gereedschappen een jaarlijks afschrijf percentage berekend. Het saldo van de uitgaven post: Onderh/rep/gereedsch. - mag deze niet te boven gaan. Zie, hierboven balansberekening.  Debet zijde post -  giften-  rest gift ontvangen van legaat jr 2012. Creditzijde Alg. kosten behelzen - Ontspanning personeel, zand voor zandbak,brandstof werktuigen,envelopen en drukwerk kosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 06-02-2016 14:07:39