Griendtsveenpark.nl

Jaarverslag - 2015-  van het Griendtsveenpark 


Het is steeds een onooglijke aanblik in de hertenweide als in de winter alles is zwart gelopen. De kleine hoefjes van de dieren verdichten de toplaag zo erg, zodat het hemelwater niet meer wil zakken. De ondergrond is wel doorlaatbaar. Het perceel dient eigenlijk ieder voorjaar met een machine geprikt worden. Zoals dit ook met sportvelden gebeurd. Dit is een zorg die nog niet is opgelost.

Ook deze zomer, zijn weer veel bezoekers in het park geweest en hebben zich weer goed vermaakt. Vooral de kleintjes, vermaken zich met de speelgelegenheden en het voeren van de dieren met het voer wat uit de voerautomaat is te verkrijgen.

De Noorderbrug met hun cliŽnten zijn weer wekelijks in het park hun werkjes aan het uitvoeren. Ook zij hebben met de zorgverzekeringen te maken zoals alle instellingen die mensen verzorgen en ontzorgen. Maar de werken die zij buiten kunnen uitvoeren is het parkonderhoud en dat is duidelijk zichtbaar. In de herfst van 2015 is er een dagbesteding in het park toegevoegd zodat er nu twee dagen per week in het park dagbesteding wordt verzorgd door de Noorderbrug.

De Thrianta school kwam ook dit jaar wekelijks met hun leerlingen hun karweitjes uitvoeren, wat tevens weer een opleidende schoolbezigheid is voor deze leerlingen. De vuilniszakken worden ook door hen verzameld en langs de straat geplaatst.

Het bestuur is nog steeds bezig om het nieuwe multifunctioneel hoofdgebouw, c.q. kantine te gaan bouwen. Er zijn vorderingen maar er moet nog een te groot bedrag overbrugd worden. Het bouwbedrijf die de bouw zal realiseren gaat het werk uitvoeren met leerling bouwvakkers, wat weer subsidiabel is door de gemeente. Op de plaats waar het nieuwe multifunctioneel hoofdgebouw is geprojecteerd, staat nog het oude tussenhok. Hierin zitten nog verblijven voor de herten en hoeders van het vijvergedeelte. Via het OCB – Opleiding Centrum Bouw- werd ons voor gesteld, dat zij die twee verblijven elders wilden bouwen. Het geluk wilde dat een aanvraag bij het Rabo Stimuleringsfonds, ons werd toegezegd. Hiermede konden wij de bouw van deze twee verblijven realiseren. Rondom wordt enige verharding aangebracht wat uit eigen middelen zal worden betaald.
Via de Rabobank actie –Een steuntje in de rug – mochten we een cheque van € 1250.- ontvangen uit de categorie cultuur, waar uit drie prijzen waren te verdienen. Hierbij moeten we de mensen die op ons stemmen, hartelijk danken voor het verkrijgen van deze mooie prijs. Hiermede kunnen we de verharding rond de nieuwe dierenverblijven betalen.

Voor en naast het multifunctioneel hoofdgebouw wordt meer ruimte gemaakt voor speelattributen voor de kleine bezoekers. De ouders of andere begeleiders, kunnen dan op het terras de kleintjes in de gaten houden, tijdens het nuttigen van een consumptie. De plannen zijn te zien op de internetsite www.griendtsveenpark.nl /nieuws 2016.

Buurtsupport, gaat het tussenhok slopen en afvoeren en het hek van de verkleinde hertenweide plaatsen.

Het inrichten van de kleine speelweide die wordt gerealiseerd in een deel van de oude hertenweide wordt opgenomen in Geovisia voor de jaarlijkse technische keuring.
Omdat geen entree gelden geheven worden, kan het Griendtsveenpark niet zonder donaties en sponsorgelden. De vrije giften bus levert op jaarbasis ook een flinke bijdrage om de zaak financieel draaiend te kunnen houden. De dieren moeten blijven kunnen eten.

Zoals ieder jaar, worden de park vrijwilligers en cliŽnten van Noorderbrug en scholieren van de Thrianta-school en medewerkers van Buurtsupport weer bedankt voor hun inzet. Ook een woord van dank aan de sponsoren en donateurs en de mensen die het park waarderen met hun vrije giften.
Het bestuur.

   fin 2015

Toelichting:                                                                       Balans activa 2015-2016

Om een jaarlijks onderhouds-calculatie te maken, wordt van gebouwen en gereedschappen een jaarlijks afschrijf percentage berekend. Het saldo van de uitgaven post: Onderh/rep/gereedsch. - mag deze niet te boven gaan. Zie, hierboven balansberekening. Debetzijde; Vergoedingen, houd in: subsidie BHV cursus, Onk.verg.Thriantsschool over laatste drie jaar. Donatie schaap Lucas. De Creditpost: -Onvoorziene uitgaven- behelst stormschade aan de Hoenderstee. De Creditpost - Nieuwbouw- is zand geleverd voor het nieuwe herten onderkomen.   De post energie/water is laag door een ontvangst cq. terugbetaling van NUON van € 673.-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 08-02-2016 23:55:44