Griendtsveenpark.nl
 

Home

                                         Rabobank Clubkas Campagne  

           kleinklein

       Waarom willen we graag dat uw op ons stemt. Dat gaan wij u uitleggen.

                           hertenweideklein

Dit voorjaar willen wij de hertenweide vernieuwen. De grondsoort van deze weide bestaat uit veengrond met leemzand. Bij vochtige omstandigheden blijft dit lang nat na een natte weer periode. Als de herten hierop lopen gaan die met hun kleine hoeven de bovenste toplaag (= 10 cm) ook nog geheel dichtlopen. In deze dichtgelopen grond wil dan met de verkeerde ondergrond helemaal geen water meer zakken. Dus er is één mogelijkheid en dat is de weide structureel aanpakken voor de komende jaren. Wat we willen gaan doen leggen we u hieronder uit.

De ondergrond is jaren geleden gedraineerd met drains, die afvoeren naar de scheidingsloot opgevuld met drainzand. Deze opvulling laat het oppervlaktewater sneller door naar de drains. Omdat de toplaag steeds dicht getrapt wordt door de hertenpootjes, moet deze toplaag verschraald worden met drainzand. Hiervoor moet er 100 m3 verdeeld over de weide en 20 cm doorgespit worden, zodat de toplaag zanderiger wordt en gemakkelijker water doorlaat en de hertenpootjes het niet meer zo kunnen verdichten.

Om dit te kunnen uitvoeren is er een offerte gemaakt door een firma die het voor ons gaat uitvoeren. Dit werk houdt in: aanvoer en verwerken van drainzand. Egaliseren en een kleine tonronde aanbrengen daarna wordt het 20 cm doorgespit. Hierop bemesten en inzaaien met weidegras.

Het plan hierboven besproken gaat enkele duizenden euro's kosten. Daarom steun onze club van 31 mei t/m 13 juni, tijdens de Rabobank Clubkas Campagne en help ons met het bereiken van [Rabobank Clubkas Campagne 2018] Rabo Emmen Coevorden.

                                                                 kleine logo

 

-

 
 ©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 08-05-2018 08:19:56