Griendtsveenpark.nl

         Buurtgebouw:  voor de bewoners van deze buurt.

            -------------------------------------------------------

Vanuit de buurtgemeenschap wordt het bestuur verschillende vragen voorgelegd omtrend buurthuisgebruik. Het paviljoen kan heel goed in die functie dienen.

Het gebouw is met screens voor de ramen voorzien, dus men voelt zich 's avonds niet bekeken. Na de opening zal het bestuur hierover een besluit nemen.

Het gebruik als buurtgebouw is vanaf 17.30 tot 23.30 uur.

Gebruikskosten  paviljoen

Kleine groep t/m 20 personen : zaal huur € 50.- ;  1 kop koffie gratis.

Groep 20 tm 50 personen : Geen zaal huur ; verpl. 2 consumpties per persoon.

Afspraken hiervoor gaat uitsluitend via; info@griendtsveenpark.nl

 

 

 

 

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 20-07-2017 11:45:19