Griendtsveenpark.nl

         Buurtgebouw:  voor de bewoners van deze buurt.

            -------------------------------------------------------

Vanuit de buurtgemeenschap wordt het bestuur verschillende vragen voorgelegd omtrend buurthuisgebruik. Het paviljoen kan heel goed in die functie dienen.

Het gebouw is met screens voor de ramen voorzien, dus men voelt zich 's avonds niet bekeken. Na de opening zal het bestuur hierover een besluit nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 13-05-2017 00:06:26