Griendtsveenpark.nl

Jaarverslag - 2016-  van het Griendtsveenpark 

In de wintermaanden is het rustig in het Griendtsveenpark behalve als het zonnetje schijnt. Gebeurt dit in het weekend dan komen de bezoekers met hun kleine kinderen weer genieten. Het is nog jammer dat de kleine speeltuin nog niet gerealiseerd is. Maar dat gaat binnenkort gebeuren. Als wij de eerste week van maart het gras kunnen zaaien en na twee weken de speeltoestelletjes plaatsen, dan is het grootste leed geleden.

Vanaf de zomer van 2016 zijn we een nieuw paviljoen aan het bouwen. Het tussenhok (doorloop hok) is verwijderd en daar is het nieuwe paviljoen gebouwd. Als vervanger voor de oude unit die aan de sloot stond, die als kantine fungeerde. De dieren uit het verwijderde tussenhok hebben een nieuw onderkomens gekregen elders op het terrein.

Het Griendtsveenpark dient enkele dagen in de week, als dagopvang voor cliŽnten met een niet aangeboren hersen letsel en aan nog twee instellingen met jongere cliŽnten. De oude kantine diende als hun basis. Dit kon zo niet langer.

Dat wist het bestuur voor vijf jaar ook al. Vanaf die tijd is er veel overleg geweest met de gemeente en andere plannenmakers en subsidie verstrekkers. Maar we kwamen niets verder. Het gevoel, “elkaar voor de gek houden” is ons niet vreemd. Wij werden er niet wijzer van, wie er wel aan verdiend hebben, zijn de gesubsidieerde plannenmakers. We plaatsten een noodkreet in de regionale krant. Hierop kwam een leuk initiatief van een particulier, zodat we eindelijk met de bouw konden beginnen.

Het Griendtsveenpark heeft vanaf 1 januari 2015 een ANBI status, wat houd dat in? Deze ANBI-status geeft onze donateurs en sponsoren de mogelijkheid bij de opgave van de inkomstenbelasting, giftenaftrek te krijgen. En voor het Griendtsveenpark zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% bij het Griendtsveenpark terecht komt. Dat was ook precies wat onze particuliere investeerder voor ogen had.

De vrijwilligers van het park zijn door de week en weekenden druk met het verzorgen van de dieren. Dit werk ging ondanks alle andere drukte, steeds door. In samenwerking met de cliŽnten van de zorginstellingen krijgen de beestjes hun verzorging op tijd. De park dieren zijn nog gevrijwaard voor de enge dierziekten, die in den lande, veel dierenleed veroorzaken.

In de afgelopen 6 jaar is het vrijwilligers aantal gestegen van 6 naar 28 personen en wat hebben zij deze zomer een werk verzet. Dit is beloond met de ingebruikname van een nette kantine in het paviljoen.

De laatste hobbels moeten nog genomen worden. Zoals een nieuw hek plaatsen langs de hertenweide. En dan zoals reeds vermeld de speelweide voor de kleintjes inrichten. Er komt ook een nieuwe bestraatte ingang recht voor het nieuwe paviljoen. De twee andere dammen worden afgesloten. Ook is er een nieuwe parkeerplaats gemaakt, achter het verharde laantje, tegenover het Griendtsveenpark. Dit ter ontlasting van de Berkenlaan. De parkeerplaats biedt plaats voor 25 auto’s.

Het bestuur en de vrijwilligers hopen dat het nieuwe gebouw ook voor de buurtbewoners en bezoekers een functie zal vervullen, zodat het een multifunctioneel gebouw zal worden waar we allemaal veel plezier en vreugde aan zullen beleven.

paviljoen

We blijven een uniek park, waar u zoveel als u wilt kunt komen zonder intree kosten. Dat kan alleen als u ons blijft steunen bij de verzorgingskosten voor de dieren en het dagelijkse park onderhoud. Wij kunnen het niet zonder u; onze trouwe donateurs en sponsoren, wij rekenen op u. De vrije giften bus biedt ons ook een steun in de rug. Het Stichting Bestuur wil voor het afgelopen seizoen weer iedereen bedanken voor hun inzet zowel persoonlijk als financieel wij zijn trots op ons mooie park in de Peel.

Het Bestuur van Stichting Griendtsveenpark

finacieel overz.2016

Toelichting:                                                                  Accountantverklaring 2016

Om een jaarlijks onderhouds-calculatie te maken, wordt van gebouwen en gereedschappen een jaarlijks afschrijf percentage berekend. Het saldo van de uitgaven post: Onderh/rep/gereedsch. - mag deze niet te boven gaan. Zie, hierboven balansberekening. De nieuwbouw van het paviljoen wordt hier alsnog buiten gehouden. Hierover in het jaar 2017 meer.

balans

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 26-02-2017 15:30:48