Griendtsveenpark.nl

ANBI-status.

Stichting Griendtsveenpark.                                                                             Het Griendtsveenpark heeft per 1 januari 2015 een ANBI-status en voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor nadere informatie over de fiscale regels voor ANBI’s kunt u de website van de belastingdienst raadplegen. Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen!
Dus je kunt als donateur /abonnement-houder en als sponsor, zelf je gift aan het Griendtsveenpark aftrekken van de inkomstenbelasting.

RSIN nummer is:  852902025          Uittreksel Kvk 2018

Contactgegevens:
Parkingang: tegenover - Berkenlaan 14 7761PM Schoonebeek / Amsterdamscheveld      Postadres:  Secretariaat: Berkenlaan 23 -7761PM Schoonebeek.                                  E-mail
info@griendtsveenpark.nl                                                                      

Doelstelling:
Het park is een plek in Zuidoost Drenthe waar mensen even op adem kunnen
komen en in alle rust kunnen genieten van het park, de dieren en van spelende
kinderen. Door de laagdrempeligheid is iedereen in staat om spontaan een
korte of lange tijd gebruik te maken van het park en de toegang is gratis.

Het beleidsplan van het park kan in 5 punten worden weergegeven deze zijn:
a. Leefbaarheid.
b. Educatie
c. Sociaal:
d. Economisch:
c. Promotie:

Per punt volgt hier de uitwerking:

a. Leefbaarheid
Het Park is allereerst een ontmoeting plaats voor de buurt. Waar vroeger de school en de bakker deze rol vervulden wordt door het ontbreken hiervan bovengenoemde rol door het park overgenomen. Een nieuw paviljoen zou hier een enorme bijdrage aan leveren. Daarnaast komen er veel mensen uit de wijde omgeving, niet alleen uit de Gemeente Emmen en Coevorden maar ook vanuit Duitsland.

b. Educatie
Er is bewust gekozen voor een park waar kinderen in contact kunnen komen met dieren. Door dit contact leren kinderen met dieren omgaan en wordt respect voor de levende have bijgebracht.
De basisscholen in de omgeving zijn een belangrijke doelgroep.
Met regelmaat vinden er schoolreisjes plaats, de schoolbudgetten zijn laag, dus een bezoek aan het park is financieel haalbaar, leuk en educatief.                                     De kinderen kunnen de dieren voeren en de begeleiders vertellen aan de hand van de bordjes wetenswaardigheden.
In het nieuwe paviljoen is rekening gehouden met ruimte voor les op locatie
.

c. Sociaal
Het park is een werk en leerplaats voor mensen die moeite hebben hun draai te vinden in de maatschappij of in het speciaal onderwijs. Er zijn stageplaatsen voor scholieren. Werkervaring plekken voor herintreders en werklozen. Vrijwilligers zorgen voor begeleiding en hebben een voorbeeldfunctie.  Een drietal instellingen komt wekelijks met hun cliŽnten voor een dag of dagdeel voor onderhoud van het Park en lichte verzorging van de dieren.

d. Economisch
Het park wil een goed product bieden aan de toerist in Zuid Oost Drenthe in de vorm van een paviljoen/ theetuin met een vriendelijk verblijfspark. Mede door de omliggende campings is het park op loopafstand, een leuke attractie voor de campinggasten met kinderen.

e. Promotie/ toekomst

De doelstelling van de komende jaren is erop gericht het park rolstoelvriendelijk te maken.
Niet alleen voor de ouder wordende omwonenden. Maar ook voor de instanties die door een terugtredende overheid gebrek krijgen aan ruimten voor dagbesteding. De cliŽnten met lichamelijke beperkingen zullen in de toekomst ook welkom zijn in het park.

Het bestuur:               

Voorzitter: Dhr: A.G. Blaauwgeers,

Secretaris: Mevr:  D.N.A. Kluit-Eichholtz,

Penningmeester:

Lid: Dhr. R.Banis 

Lid: Dhr. G. Pietjou

Lid: Dhr. R. v.d. Lei

Beloningsbeleid.                                                                                           Zowel het Bestuur als alle medewerkers/vrijwilligers worden niet beloond voor hun inzet/werkzaamheden. Voor alle vrijwilligers is een ongevallenverzekering afgesloten. Slechts in overleg met de penningmeester worden eventuele gemaakte kosten voor benzine e.d vergoed. Enkele medewerkers werken in het kader van sociale activering en ontvangen van derden hun inkomen.

Uitgeoefende activiteiten 2013 / 2017  (zie jaarverslagen 2013 / 2017)
• Verzorging van de dieren
• Ontvangen en voorlichten van bezoekers:
       o Individuelen
       o groepen
• Begeleiding bij dagbesteding van:
       o leerlingen uit het speciaal onderwijs
       o ouderen met een beperking
• Verantwoord beheer speelvoorzieningen
• Onderhoud onderkomens en afrasteringen
• Ontwerp projectplan voor realisering paviljoen
• Fondsenwerving voor projectplan

Voor meer details zie jaarverslag 2016/2017

Jaarverslagen: - 2013  -  2014  - 2015 - 2016 - 2017

 

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 28-06-2018 10:03:15