Stemmers op het Griendtsveenpark bedankt!!!

Afgelopen dinsdag 10 oktober werden weer de cheques overhandigd aan verenigingen en organisatie die mee hebben gedaan aan de actie Rabobank ClubSupport. Honderden verenigingen waren aanwezig in het Altastheater. Uit handen van de vertegenwoordigers van de Rabobank kregen André Blaauwgeers (oud-voorzitter) en Rinze Savenije (voorzitter) (zie foto) een cheque overhandigd van maar liefst € 5.000,00 (het maximumbedrag). Het Griendtsveenpark is de enige die deze eer ten deel valt in de noordelijke provincies. Voorwaar een topprestatie dankzij al die mensen die op ons hebben gestemd.

Daarvoor willen wij van het Griendtsveenpark iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen langs deze weg hartelijk bedanken!

 


Wisseling van de wacht.

Sinds de oprichting van het park in 1985 zwaaide Andre Blaauwgeers de scepter als voorzitter van het park. Andre vond het na al die jaren tijd om een stapje terug te doen en de voorzittershamer over te dragen aan de nieuwe voorzitter Rinze Savenije. Dit konden wij natuurlijk niet zomaar laten gebeuren en daarom werd er in het diepste geheim een plannetje gesmeed. Het bestuur vond dat Andre iets speciaals verdiende en zo werd het idee geboren dat een blijvende herinnering voor zijn tomeloze inzet in de vorm van een naambord een mooi gebaar zou zijn. Voor de onthulling richtte de burgermeester zich met mooie woorden tot Andre, die zichtbaar verrast was, om vervolgens onder grote belangstelling van familie, vrienden en collega’s het naambord te onthullen. Na de burgermeester deelde Irene, de dochter van Andre, haar eerste herinneringen als kind tijdens de oprichting van het park. Het plein bij de ingang van het park mag vanaf 2 september de naam “Andre Blaauwgeers Plein” dragen.


Jaarmarkt.

Zoals elk jaar op de eerste zaterdag in september is er rommelmarkt georganiseerd door de buurtvereniging op de Berkenlaan en pluimvee en broodverkoop door het park.

Ondanks het kleine beetje neerslag in de ochtend was de opkomst groot van een ieder die een plekje innam en zijn waar aan de man wilde brengen. Er is veel van eigenaar gewisseld maar er was ook te zien dat er nogal wat terug mee naar huis ging, volgend jaar maar weer proberen.


Donatie door de fa. van Winden.

Kwekerij van Winden te Erica heeft de aanschaf van een mooie picknicktafel en bank gesponsord, Andre heel veel dank hiervoor.


Jeu de boules.

Ik dit jaar gingen twee teams van het park de strijd aan tijdens de buurtcompetitie op de jeu de boulesbaan te Schoonebeek.

De inzet was hoog maar de tegenstanders waren soms net ietsjes beter, volgend jaar beter.


Meeting Peugeot RCZ.

Wij danken het complete team van RCZ voor het schenken van een zeer gulle donatie en voer voor onze dieren.

Met dank aan deze nieuwe sponsor is ook jullie naam nu goed zichtbaar op ons sponsorbord in het park.


Vervangen oude speeltoestellen voor nieuwe.

In samenwerking de buurtvereniging, gemeente Emmen, Univé en de provincie is het mogelijk geweest de oude speeltoestellen te vervangen voor nieuwe.

De burgermeester kwam de nieuw ingerichte speeltuin officieel openen.


Pasen

Ik dit jaar was het weer eieren zoeken in het park.

In twee groepen werd er fanatiek gezocht en na afloop was er voor elke groep een 1e, 2e en 3e prijs in ontvangst te nemen.