Griendtsveenpark Erica een mooi hek en gewaardeerde gift rijker! Mannenuitje naar het Griendtsveenpark in Erica

Op donderdag 21 maart was er een mannenuitje vanuit de ZorgVilla in Veenoord. De mannen bestonden uit bewoners en vrijwillige tuinmannen die altijd op donderdag bij de ZorgVilla zijn te vinden. Reden van het uitje was dat Tinus van Veenen namens de bewoners van de ZorgVilla een cheque ging aanbieden aan het Griendtsveenpark. In september vorig jaar werd er bij de ZorgVilla een buren creamarkt georganiseerd. Op deze markt verkocht Tinus van Veenen, voormalig bakker, samen met een andere bewoners hun eigen gebakken koekjes. Deze koekjes vlogen als zoete broodjes over de toonbank en daarom kon er een cheque worden aangeboden van €150,= aan het Griendtsveenpark. Tinus van Veenen is een echte ambassadeur van het park, heeft vele jaren aangrenzend aan het park gewoond, was bakker in de buurt waar nu het Griendtsveenpark is, was er vrijwilliger en vanaf 1985 ging het oude brood uit de bakkerij naar de dieren. Maar er was een verrassing georganiseerd door de vrijwilligers en het bestuur van het Griendtsveenpark! Onlangs had Tinus namelijk een gulle gift gedaan voor het onderhoud aan het park. Onder toeziend oog van veel vrijwilligers en bezoekers mocht Tinus van Veenen een naambordje onthullen dat aan het hek was bevestigd, hierop stond “dit hekwerk is aangeboden door Dinie en Tinus van Veenen”. Een mooi en emotioneel moment voor de oud bakker. Dat de naam van zijn overleden vrouw ook is vermeld is meer dan logisch. Zij waren altijd samen en hebben het jarenlang erg mooi gehad. Samen waren ze in de bakkerij en men weet van oudsher niet anders. En zo is het Griendtsveenpark een mooi hek en gewaardeerde gift rijker!

 

Cheque van € 1.300,00 voor het Griendtsveenpark.

Afgelopen maandag 1 januari was de jaarlijkse Ganzenduik in de Klinkenvlierse Plas in Coevorden. De vele deelnemers namen na het startsein om 14.00 uur een duik in het water van de Klinkenvlierse Plas. De watertemperatuur was slechts 7°, de buitentemperatuur 8°. Het evenement werd georganiseerd door Serviceclub De Ronde Tafel 142 Coevorden. Eén van de leden van deze serviceclub is met zijn kinderen een trouwe bezoeker aan ons park en heeft ons park voorgedragen als één van de goede doelen voor de opbrengst van hun evenement. De voorzitter Rinze Savenije mocht de cheque in ontvangst nemen en werd nog geïnterviewd over het Griendtsveenpark. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik de organisatie te bedanken voor de cheque en prees hij de ganzenduikers voor hun dappere duik in het ijskoude water.